+421 907 928 277 btspo@btspo.sk

Všeobecné obchodné podmienky

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22
080 01 Prešov

btspo(at)btspo.sk
+421 907 928 277

Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro; vložka č. 14723/P

Fakturačné údaje

IČO:   36 491 501
DIČ:   2021803696
IČ DPH:   SK2021803696

Ekonomické oddelenie:
ekonom(at)btspo.sk
+421 905 225 533

 

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.

č. účtu: 2941087119/1100
SWIFT: ‎TATRSKBX

IBAN:   
SK67 1100 0000 0029 4108 7119

Reklamácie, odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok ako aj informácie týkajúce sa odstúpenia od zmluvy nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov a Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice.

Osobný odber tovaru

Osobný odber tovaru je možný na adrese sídla spoločnosti: Rumanova 22, Prešov, v pracovných dňoch, v čase  7.30 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod
Pri vstupe do prevádzky je nevyhnutné dodržiavať všetky aktuálne platné protipandemické opatrenia.

Tovar s možnosťou doručenia: osobný odber, je potrebné vyzdvihnúť si najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vybavení objednávky.