+421 907 928 277 btspo@btspo.sk

Ako nakupovať

Vytváranie objednávky

Objednávka sa stáva pre kupujúceho okamihom odoslania objednávky.

Pre predávajúceho sa stáva objednávka záväznou okamihom jej potvrdenia. 

Tovar je expedovaný kupujúcemu až po obdŕžaní platby. 

Zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená dňom doručenia objednávky predávajúcemu. V prípade ak predávajúci objednávku kupujúcemu nepotvrdí alebo ju nevybaví, má sa za to, že zmluva nevznikla.

Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku jednostranne zrušiť / nevybaviť ju z akéhokoľvek dôvodu. V prípade ak bola objednávka pre predávajúceho záväzná (t. j. predávajúci objednávku potvrdil), je predávajúci oprávnený zrušiť potvrdenú objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,…).

V prípade technického problému s vytvorením objednávky, si môžete tovar z e-shopu objednať aj telefonicky alebo emailom.  

 Vytváranie objednávky sa riadi platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Doprava a doručenie

Tovar doručujeme iba v rámci Slovenskej republiky.

Ak si želáte doručiť tovar do zahraničia, neváhajte nás v tejto veci kontaktovať.

Možnosti dopravy a ceny doručenia závisia od hmotnosti a rozmerov tovaru a budú automaticky vygenerované pri vytváraní objednávky.

 

Osobný odber 

 • Osobný odber je bezplatný.
 • Tovar si môžete vyzdvihnúť počas pracovných dní v čase od 7:30 – 15:00. 
 • Adresa pre výdaj tovaru: BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, Prešov
 • V prípade osobného odberu je potrebné dodržiavať všetky aktuálne protipandemické opatrenia.

 

Platba za tovar

Kupujúci môže vykonať platbu nasledujúcimi spôsobmi:

  1. bezhotovostne – prevodným príkazom zo svojho účtu – 0,00 EUR
  2. bezhotovostne – priamym vkladom hotovosti na účet predávajúceho – 0,00 EUR
  3. hotovostne – pri osobnom prevzatí tovaru na výdajnom mieste – 0,00 EUR

   Platba je možná iba v EUR (€). 
   Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

 Tovar bude odoslaný kupujúcemu až po pripísaní platby na náš účet. 

Reklamácia

Reklamácia tovaru sa riadi platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť nám na adresu našej spoločnosti: BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov

Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou. 

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru, ktoré spôsobí kupujúci, ani na poškodenie tovaru, ktoré vznikne neodborným zachádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar a pod. 

Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza vo Všeobecných obchodných podmienkach pre E-SHOP

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Značky (tabuľky a PVC samolepky), ktoré obsahujú voliteľný text, sú tovarom zhotoveným na mieru.

Odstúpenie od zmluvy (formulár)  je potrebné zaslať spolu s tovarom na adresu: BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov.

Spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť zakúpený tovar,  vrátane všetkých jeho súčastí, príslušenstva, dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu za tovar pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. 

V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez udania dôvodu a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, neúplný, poškodený alebo je jeho hodnota inak znížená v dôsledku toho, že spotrebiteľ tovar používal nad rámec nevyhnutného rozsahu na zistenie vlastností alebo funkčnosti tovaru, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. má predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Odstúpenie od zmluvy sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 

Zľavy a poukážky

Prípadné zľavy nie je možné vzájomne kombinovať. 

 

Bezpečnostné značenie

301001_Zákaz fajčenia
301002_Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa
301003_Zákaz vstupu pre chodcov
301004_Zákaz hasenia vodou
301005_Zákaz pitia
301006_Nepovolaným vstup zakázaný
302001_Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty
302002_Nebezpečenstvo výbuchu
302003_Nebezpečenstvo otravy, zadusenia
302007_Nebezpečenstvo úrazu elektrinou
302011_Nebezpečenstvo zakopnutia
302012_Nebezpečenstvo pádu
303002_Príkaz na ochranu hlavy
303003_Príkaz na ochranu sluchu
303006_Príkaz na ochranu rúk
303010_Cesta vyhradená pre chodcov
303008_Príkaz na ochranu tváre
303011_Značka príkazu - všeobecne
304001_Úniková cesta - únikový východ (vľavo)
304002_Úniková cesta - únikový východ (dole) (2)
304007_Smer na dosiahnutie bezpečia (vpravo)
304004_Miesto prvej pomoci
304005_Nosidlá
Telefón na núdzové volanie
305001_Požiarna hadica
305002_Rebrík
305003_Hasiaci prístroj
Telefón na núdzové volanie (2)
305005_Smer na dosiahnutie bezpečia (vpravo)
305005_Smer na dosiahnutie bezpečia (hore)